Vyšetření před nástupem do lázní

Provádí se v rámci základní péče u pacientů, kde je zdravotní indikace. Nejprve se zastavte za sestrou v ordinaci, aby vás vybavila potřebnými žádankami a objednala na konečné sepsání. Složku se žádostí odnesete nebo odešlete na podatelnu své pojišťovny.

Je třeba zajistit tyto položky

  • doporučující zprávu specialisty, který lázně doporučuje (s uvedením kódu indikační skupiny dle indikačního seznamu a číselnou diagnozu)
  • propouštějící zprávu, navazuje li lázeňská léčba na operaci.
  • základní laboratorní vyšetření krve a moče (vydáme žádanku)
  • EKG vyšetření u pacientů nad 50 let (zajistíme my)
  • interní vyšetření nutné u pacientů nad 70 let (vydáme žádanku)
  • vyjádření onkologa, pokud je pacient sledován pro nádorové onemocnění z minulosti

Od schválení žádosti musíte lázeňskou léčbu nastoupit do 3 měsíců. V některých exponovaných zařízeních je proto výhodné si rezervovat termín ještě před schválením žádosti pojišťovnou.