Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky slouží k prevenci hlavně civilizačních a nádorových onemocnění. Pacient může její čas využít ke konzultaci potíží, kvůli kterým by třeba k lékaři ani nešel.

Preventivní prohlídka je proplácena zdravotní pojišťovnou každé 2 roky.

Náplň preventivní prohlídky se odlišuje v závislosti na věku a pohlaví, dále postupujeme individuálně dle rodinné zátěže a zdravotních potíží.

Ke každé prevenci patří

  • doplnění anamnézy: informace o prodělaných vážných nemocech, hospitalizacích, léčbě či jiných nových skutečnostech týkajících se zdraví
  • fyzikální vyšetření: kontrola váhy, krevního tlaku, BMI (body mass indexu), základní fyzikální vyšetření, vyšetření kůže a identifikace podezřelých kožních útvarů
  • kontrola očkování proti tetanu
  • laboratorní vyšetření: analýza moči, cholesterolové spektrum (v 18, 40 a 60 letech), glykémie každé 2roky. Další laboratorní vyšetření indikujeme dle individuálního posouzení.

Stanovení kardiovaskulárního rizika

Součástí preventivní prohlídky je i intervence proti rizikovým faktorům kardiovaskulárních nemocí jako je kouření, nadváha, nedostatek fyzické aktivity, vysoká hodnota cholesterolu v krvi, přidružená onemocnění (vysoký krevní tlak, cukrovka....).

EKG

EKG provádíme u pacientů nad 40 let jednou za 4 roky (u pacientů léčených s vysokým krevním tlakem jednou za 2 roky).

Vyšetření stolice na okultní krvácení

Nádor tlustého střeva patří mezi nejčastější nádory. Časné stádium (polyp) se může projevovat výskytem okem neviditelnou příměsí krve ve stolici. Při tomto testu se odebírá tyčinkou malý vzorek stolice, který se vloží do zkumavky. Poté se odnese zpět do ordinace, kde na počkání sdělíme výsledek. Při pozitivním výsledku je doporučeno provedení kolonoskopie k ozřejmění nálezu. 

Toto vyšetření je doporučeno provádět u pacientů nad 50let jednou za 2roky.

Nad 55let si pacient může sám jednou za 10let zvolit preventivní kolonoskopickou prohlídku tlustého střeva.

Mamografie

Toto vyšetření doporučujeme provádět u žen starších 45 let jednou za 2 roky. Žádanku vydává gynekolog nebo praktický lékař.

Denzitometrie

Je určena rizikovým skupinám ohrožených osteoporózou (řídnutím kostí). Provádí se maximálně jednou za 2 roky.

RTG plic 

Nepatří mezi standardní preventivní vyšetření. Nicméně jej po předchozí dohodě indikujeme u silných kuřáků.

Další složky preventivní péče u odborných lékařů:

  • gynekologické vyšetření u svého registrujícího gynekologa
  • urologické vyšetření- kontrola prostaty u rizikových pacientů (věk, pozitivní rodinná anamnéza)
  • oční vyšetření – měření nitroočního tlaku vhodné u pacientů nad 45 let věku
  • stomatologické (zubní) preventivní vyšetření