Posudky a potvrzení na žádost pacienta

Důležité informace

  • všechny prohlídky provádíme pouze u registrovaných pacientů

Provádí se základní lékařské fyzikální vyšetření a vyšetření ranní moči (přinést s sebou). Posuzující lékař má právo žádat o doplnění jakéhokoliv vyšetření dle svého uvážení. Seznam těchto prohlídek je uveden v ceníku.

Tam, kde je prohlídka v něčem specifická, uvádíme níže komentář. 

Prohlídka do zaměstnání na žádost zaměstnavatele

Je možná pouze u registrovaných pacientů. Týká se to pouze kategorie 1. To znamená, že pracovní pozice není spojena se zvýšenými riziky pracovního prostředí. 

U všech ostatních (kategorie 2 a více) je nutné, aby prohlídku zajistil závodní lékař smluvně vázaný se zaměstnavatelem. V těchto případech praktický lékař pouze vydává Výpis ze zdravotní dokumentace, který je nezbytnou součástí takové prohlídky.

Prohlídka k řidičskému průkazu

Jedná se o prohlídku vstupní (první žádost o novou řidičskou skupinu), mimořádnou (po odebrání řidičského průkazu) nebo periodickou (v 65 letech, 68 letech a poté každé 2 roky).

Pokud nosíte brýle na dálku, vezměte si je prosím s sebou.

U diabetiků, kteří aplikují inzulin, je nutné přiložit lékařskou zprávu ošetřujícího diabetologa, který se ke schopnosti řízení vyjadřuje. 

Stejně tak žádáme vyjádření od očního lékaře v případě závažnějšího očního onemocnění, kardiologa u pacientů s implantovaným ICD nebo neurologa u pacientů s chronickým neurologickým degenerativním onemocněním. 

Prohlídka ke zbrojnímu průkazu

U zájemců o nový zbrojní průkaz vyžadujeme provedení psychologického vyšetření. U prodloužení zbrojního průkazu psychologické vyšetření požadujeme individuálně.