Návštěvní služba a indikace ke zdravotnímu transportu

Návštěvní služba

Je vyhrazena pacientům, kteří nejsou schopni se dostavit do ordinace z důvodu imobility nebo vážného onemocnění.

Domluva probíhá zpravidla telefonicky s pacientem nebo jeho rodinným zástupcem.

Probíhá pouze v rámci Prahy 8.

Zdravotní transport

Je indikován v případě, že pacient ze zdravotních důvodů není schopen transportu jiným způsobem.

Indikující lékař je ten, který vyšetření doporučuje. 

V praxi to znamená, že pokud praktický lékař žádá vyšetření na specializovaném pracovišti, vystaví poukaz na sanitku na cestu tam i zpět. Pokud však pacienta zve specialista (případně opakovaně na kontroly), je předepsání poukazu na sanitu v jeho kompetenci.