Elektronický recept

Registrovaní pacienti, kteří pravidelně užívají léky, mohou o nový předpis požádat pomocí následujícího formuláře.

O elektronický recept je možné žádat pouze pro léky, které dlouhodobě a pravidelně užíváte. Nelze takto předepsat léky akutní či nově nasazené.

Žádost o elektronický recept