Naše služby

Registovaným pacientům poskytujeme zdravotní péči a poradenství v rámci kompetence praktického lékaře za úhradu od pojišťoven. Dále provádíme posudkovou službu dle ceníku.

Ceník služeb

Naše služby jsou standardně placeny ze zdravotního pojištění. Zde najdete ceník výkonů, které zdravotním pojištěním kryté nejsou. Vzhledem k probíhající hyperinflaci jsme byli nuceni ceník po 8 letech aktualizovat.

Předoperační vyšetření pro výkon nehrazený z veřejného pojištění 600 Kč
Vstupní prohlídka na žádost zaměstnavatele600 Kč
Prohlídka na řidičský průkaz600 Kč
Prohlídka na prodloužení řidičského průkazu (65, 68, 70 a každé 2 roky)400 Kč
Prohlídka na potravinářský/zdravotní průkaz500 Kč
Vyšetření pro sportovní kluby na 1 rok300 Kč
Vyšetření pro jednotlivou sportovní akci300 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz700 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace300 Kč
Administrativní výkony dle rozsahu- za každých 10 min200 Kč
Potvrzení o schopnosti ke studiu na VŠ, SŠ 200 Kč
Posouzení úrazu pro policii, soudy, pojišťovnu400 Kč
Vyšetření pro brigády, letní tábory, školy v přírodě300 Kč
Aplikace nepovinného očkování300 Kč
Vystavení náhradního dokladu (potravinářský průkaz)200 Kč
Výpis z dokumentace pro nástup do DD, peč. službu300 Kč
Vyšetření před lázeňskou léčbou (samoplátce)400 Kč
Ošetření nepojištěných500 Kč
Ošetření nepojištěného v cizím jazyce800 Kč
Vyšetření a vyjádření o zdravotním stavu pro pracovní účely, řidiči VZV, svářeči600 Kč