Zdravotní gramotnost

Zdravotní gramotnost jako soubor kognitivních a sociálních schopností určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví.

V průzkumu zdravotní gramotnosti, který byl uskutečněn v devíti státech Evropské unie v r. 2015 Češi skončili na předposledním místě.

Omezenou úroveň zdravotní gramotnosti vykazuje téměř 60 procent respondentů v České republice, zatímco v osmi zbývajících zemích to bylo 47 procent, zdravotní gramotnost má přitom rozhodující význam pro kvalitu, bezpečnost, ale i efektivitu péče o zdraví.

Nejhorší byly výsledky české populace v oblasti podpory zdraví, tedy ve využívání informací týkajících se udržování a posilování vlastního zdraví. Dvě třetiny obyvatel mají problémy obstarat si a vyhodnotit informaci týkající se podpory vlastního zdraví.

Přitom snížená úroveň zdravotní gramotnosti přímo souvisí se zhoršeným pocitem zdraví a také s častějšími návštěvami u lékaře. Z průzkumu totiž vyplývá, že zdravotně gramotní lidé chodí k lékaři méně často. Frekvence návštěv u lékaře přitom patří v ČR k nejvyšším na světě.

Situaci ještě zhoršuje záplava informací o zdraví na internetu, kde mnoho zdrojů není relevantních nebo informačně hodnotných.

Řešením musí přicházet samozřejmě komplexně. Školství ve spolupráci s rodiči by se mělo postarat o zdravotní výchovu školáků, média by měly přinášet užitečné zprávy/pořady, které podporují koncept zdravotní gramotnosti, lidé by měli čerpat informace z důvěryhodných internetových zdrojů, lékaři by měli svým pacientům jasnou srozumitelnou formou předávat informace, které se jejich zdraví týkají, neopomíjet realistická doporučení zdravého životního stylu, která musí být vždy individuálně probrána a pro daného člověka dosžitelné.

Nejvíce však záleží na každém zvlášť, zda zaujme aktivní způsob k životu s vyváženými složkami práce/ odpočinek s dostatečným prostorem na sebepéči.

Na tento článek navazuje článek O podpoře zdraví, prevenci a léčebné péči.