Psychosomatický přístup

Psychosomaticky myslet znamená dát pacientovi možnost, aby s lékařem navázal partnerský přístup a přinášel svůj pohled a mohl cítit větší zodpovědnost za svůj stav. Psychosomaticky myslet znamená snahu vidět kontext, v kterém dané potíže nebo nemoc vzniká.