O zdraví

Doporučení a informace o nejčastějších vyšetřeních, dietách a nemocech, se kterými se v rámci naší ordinace setkáváme.
Náš pohled na péči o zdraví.

O podpoře zdraví, prevenci a léčebné péči

O zdravotním stavu rozhoduje do značné míry životní styl každého jedince a jeho vlastní péče o zdraví. Znalost správné péče o vlastní osobu a zdraví (čili zdravotní gramotnost) je dovednost, která má za cíl nejen přinést prodloužení života, ale hlavně zvýšit jeho kvalitu.

Diabetes a obezita

Tyto dva problémy spolu úzce souvisí a počítají se mezi civilizační nemoci. Jejich výskyt stoupá. Praktický lékař je často prvním, kdo tyto nemoci zjistí a v počátečním stadiu léčí.

Psychosomatický přístup

Psychosomaticky myslet znamená dát pacientovi možnost, aby s lékařem navázal partnerský přístup a přinášel svůj pohled a mohl cítit větší zodpovědnost za svůj stav. Psychosomaticky myslet znamená snahu vidět kontext, v kterém dané potíže nebo nemoc vzniká.

Paliativní medicína

Zkušenosti ze zemí s vyspělým systémem paliativní péče ukazují, že časné zavedení paliativní péče vede k úspěšnějšímu řešení symptomů pokročilé nemoci, k větší spokojenosti nemocných a jejich blízkých s péčí a k větší pravděpodobnosti, že nemocní zemřou tam, kde si přáli.

Zdravotní gramotnost

Zdravotní gramotnost jako soubor kognitivních a sociálních schopností určuje motivaci a způsobilost jednotlivců k tomu, aby si dokázali získat přístup k informacím, porozuměli jim a využívali je způsobem, který podporuje a udržuje dobré zdraví.