O nás

Jsme manželský pár a společnou lékařskou praxi v Kobylisích provozujeme od roku 2014. Naše práce spočívá nejen v prevenci a pečlivé léčbě akutních i chronických onemocnění za pomoci moderních přístrojů, ale i v komplexním a psychosomatickém přístupu ke všem pacientům. Ve svém přístupu se doplňujeme, podporujeme a práci spolu konzultujeme.

MUDr. Jan Kořenek

MUDr. Jan Kořenek

Promoval v roce 2006 na 2. lékařské fakultě UK. V rámci programu Erasmus strávil 6 měsíců ve fakultní nemocnici v Padově.

Získal specializace: interní kmen (2009), atestace z rehabilitace (2011), atestace ze všeobecného praktického lékařství (2013).

Své pracovní zkušenosti postupně získával na interním oddělení Nemocnice Na Bulovce, klinice rehabilitačního lékařství VFN a v ordinaci praktického lékaře u doc. Seiferta v Ordinaci Karlín.

Od roku 2014 s manželkou provozují Ordinaci PL Kobylisy, podílejí se na vzdělávání mediků a jsou školícím pracovištěm pro budoucí praktické lékaři.

Dále se zajímá o paliativní péči a od roku 2020 pracuje na částečný úvazek v domácím hospici Cesta Domů.

Volný čas rád tráví s rodinou a svými zálibami (aikido, běh, hudba, divadlo, chalupa).
Mluví anglicky, francouzsky a italsky.

MUDr. Kristýna Kořenková

MUDr. Kristýna Kořenková

Promoci složila v roce 2007, poté nastoupila na interní oddělení Nemocnice na Žižkově a následně jako rezidentka do ordinace Karlín. Atestaci ze všeobecného praktického lékařství složila v roce 2012.

Během studií absolvovala několik stáží v nemocnicích v zahraničí např. na onkologii ve fakultní nemocnici v Bruselu, na diabetologii v nemocnici Hotel Dieu v Paříži, stáže na různých odděleních v nemocnici v Santiagu de Compostela, kde byla na půlroční stáži v rámci programu Erasmus.
V lednu 2014 koupila s manželem ordinaci na poliklinice Čumpelíkova, ordinaci rozšířili, vybavili a po 3 letech se přestěhovali do nových prostor v Rezidenci Rosa, kde působí doteď.

Zajímá se o psychosomatickou medicínu, snaží se o komplexní přístup k pacientovi a práce praktické lékařky ji velmi baví a naplňuje.

Volný čas tráví s rodinou a s přáteli, mezi její záliby patří pobyt v přírodě, divadlo a jóga. S manželem vychovávají dva syny a dceru.
Mluví anglicky, francouzsky a španělsky.

MUDr. Lucie Tichá

MUDr. Lucie Tichá

Promovala v roce 2007. Pracovala zpočátku na Interně v Nemocnici Mělník, poté na Interně ve Fakultní Nemocnici na Bulovce. Od července 2018 působí v Ordinaci manželů Kořenkových jako praktický lékař.

Během studií absolvovala zahraniční půlroční stáž v rámci programu Erasmus ve fakultní nemocnici ve finském Oulu. V roce 2009 získala specializaci interní kmen, atestaci ze všeobecného praktického lékařství úspěšně složila v roce 2021.

Během pandemie nemoci covid-19 pomáhala na covidovém oddělení nemocnice Na Bulovce.

Na tomto oboru se jí líbí všeobecná, mezioborová medicína a snaha pomoct s jakýmkoliv problémem vstřícným a milým jednáním.

Volný čas ráda tráví s rodinou a přáteli. S manželem vychovávají 2 syny. Mezi její záliby patří kultura, sport, tanec, cestování a pobyt v přírodě.
Mluví anglicky.

Jana Danižová, DiS.

Jana Danižová, DiS.

Vystudovala v roce 1999 SZŠ v Hradci Králové obor všeobecná sestra a následně v roce 2003 VZŠ obor diplomovaná všeobecná sestra. Absolvovala gastroenterologický a kalmetizační kurz.

Pracovala jako zdravotní sestra na interním a chirurgickém oddělení. Poté na plicní a gastroenterologické ambulanci. Po mateřské dovolené nastoupila do ordinace praktického lékaře, kde vykonávala nějaký čas i staniční sestru.

Má manžela a syna, kterým se věnuje ve volném čase. Mezi její koníčky patří: lyžování, jízda na kole, pěší turistika. Mluví anglicky.

Naše ordinace

Provozujeme dvě ordinace v Rezidenci Rosa.
Obě jsou zrekonstruovány a moderně vybaveny.

Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy
Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy
Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy
Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy

Naše práce nás baví
a snažíme se ji dělat co nejlépe.

MUDR. Jan a Kristýna Kořenkovi