O nás

Jsme manželský pár a společnou lékařskou praxi v Kobylisích provozujeme od roku 2014. Naše práce spočívá nejen v prevenci a pečlivé léčbě akutních i chronických onemocnění za pomoci moderních přístrojů, ale i v komplexním a psychosomatickém přístupu ke všem pacientům. Ve svém přístupu se doplňujeme, podporujeme a práci spolu konzultujeme.

MUDr. Jan Kořenek

MUDr. Jan Kořenek

Promoval v roce 2006. Získal specializace: interní kmen (2009), atestace z rehabilitace (2011), atestace ze všeobecného praktického lékařství (2013), pracoval na částečný úvazek jako lékař domácího hospicu Cesty Domů.

Dále absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik a jiné menší kurzy zaměřené na komunikaci a chápání bio-psycho-sociálního kontextu. Od roku 2015 spolupracuje s centrem Gaudia jako psychoterapeut a psychosomatický lékař. Dále se zajímá o paliativní péči a spolupracuje s domácím hospicem Cesta Domů.

Od roku 2014 působí se svojí manželkou v soukromé ordinaci na Praze 8 jako praktický lékař.

Volný čas rád tráví s rodinou a svými zálibami (čínská zdravotní cvičení, hudba, divadlo).
Mluví anglicky, francouzsky a italsky.

MUDr. Kristýna Kořenková

MUDr. Kristýna Kořenková

Promoci složila v roce 2007, poté nastoupila na interní oddělení a následně jako rezident do ordinace Karlín. Atestaci ze všeobecného praktického lékařství složila v roce 2012.

Během studií absolvovala několik stáží v nemocnicích v zahraničí např. na onkologii ve fakultní nemocnici v Bruselu, na diabetologii v nemocnici Hotel Dieu v Paříži, stáže na různých odděleních v nemocnici v Santiagu de Compostela, kde byla na půlroční stáži v rámci programu Erasmus.
V lednu 2014 založila s manželem ordinaci na poliklinice Čumpelíkova, ordinaci rozšířili, vybavili a po 3 letech se přestěhovali do nových prostor v Rezidenci Rosa, kde působí doteď.

Zajímá se o psychosomatickou medicínu a snaží se o komplexní přístup k pacientovi.

S manželem vychovávají dva syny a dceru.
Mluví anglicky, francouzsky a španělsky.

MUDr. Lucie Tichá

MUDr. Lucie Tichá

Promovala v roce 2007. Pracovala zpočátku na Interně v Nemocnici Mělník, poté na Interně v Nemocnici na Bulovce až do července 2018, odkdy působí v soukromé ordinaci manželů Kořenkových na Praze 8 v Kobylisích jako praktický lékař. V mezidobí byla na mateřské dovolené, má 2 syny.

Již během studií absolvovala zahraniční půlroční stáž v rámci programu Erasmus ve fakultní nemocnici ve finském Oulu.
Získala specializaci interní kmen (2009) a nyní se připravuje na atestaci z všeobecného praktického lékařství. Na tomto oboru se jí líbí všeobecná, mezioborová medicína a snaha pomoct s jakýmkoliv problémem vstřícným a milým jednáním.

Volný čas ráda tráví s rodinou a přáteli. Mezi záliby patří: kultura, sport, tanec, cestování, cvičitelka v TJ Sokol Čimice. Mluví anglicky.

Jana Danižová, DiS.

Jana Danižová, DiS.

Vystudovala v roce 1999 SZŠ v Hradci Králové obor všeobecná sestra a následně v roce 2003 VZŠ obor diplomovaná všeobecná sestra. Absolvovala gastroenterologický a kalmetizační kurz.

Pracovala jako zdravotní sestra na interním a chirurgickém oddělení. Poté na plicní a gastroenterologické ambulanci. Po mateřské dovolené nastoupila do ordinace praktického lékaře, kde vykonávala nějaký čas i staniční sestru.

Má manžela a syna, kterým se věnuje ve volném čase. Mezi její koníčky patří: lyžování, jízda na kole, pěší turistika. Mluví anglicky.

Naše ordinace

Provozujeme dvě ordinace v Rezidenci Rosa.
Obě jsou zrekonstruovány a moderně vybaveny.

Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy
Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy
Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy
Fotografie ordinace praktického lékaře Kobylisy

Naše práce nás baví
a snažíme se ji dělat co nejlépe.

MUDR. Jan a Kristýna Kořenkovi